zaloguj się | nie masz konta?! zarejestruj się! | po co?
rockmetal.pl - rock i metal po polsku wtorek, 18 czerwca 2024

Informacja

Uwaga! Redakcja decyduje o zamieszczeniu, kształcie, formie, ostatecznej treści, czasie publikacji itp. Zastrzegamy sobie prawo do nie umieszczenia anonsu bez podawania żadnego powodu.

Warunki zamieszczania ogłoszeń drobnych w serwisie www.rockmetal.pl:

1. ogłoszenie musi być związane z tematyką serwisu rockmetal.pl - z muzyką rockową i/lub metalową,

2. ogłoszenie może być wyłącznie tekstowe,

3. wielkość ogłoszenia nie może przekraczać 700 znaków,

4. tekst musi być napisany zgodnie z podstawowymi zasadami polskiej ortografii (rozpoczynanie nazw i nowych zdań od wielkich liter, prawidłowe użycie przecinków, kropek itp.),

5. tekst nie może zawierać wyróżników (tj. wyrazów napisanych WIELKIMI LITERAMI lub z użyciem znaczników HTML, wykrzykników itp.),

6. treść ogłoszeń proponowanych do różnych kategorii (np. poszukiwanie kilku muzyków) powinna się wyraźnie różnić,

7. ogłoszenie musi być napisane ciągłym tekstem (tj. nie może zawierać wyliczeń itp.),

8. ogłoszenie nie może zawierać linków (dozwolone są opisy, np. "na stronie zespołu", "myspace - nazwaprofilu"),

9. ogłoszenia dotyczące sprzedaży mogą zawierać wyłącznie niezbędne informacje oraz muszą zawierać cenę,

10. ogłoszenia mogą być proponowane wyłącznie przez osoby zarejestrowane i zalogowane,

11. odpowiedzi na ogłoszenie będą wysyłane za pomocą prywatnych wiadomości - PW (co oznacza, że autorzy ogłoszeń muszą sprawdzać swoje PW),

12. dane kontaktowe nie mogą być podawane w treści ogłoszenia,

13. ogłoszenia nie mogą dotyczyć działaności komercyjnej (np. zespoły zarobkowe, sale prób i studia nagrań do wynajęcia),

14. treść ogłoszenia nie może nikogo obrażać, dotyczyć handlu kradzionymi artefaktami (np. płytami), kopiowania (przegrywania) nagrań ani innej działalności niezgodnej z prawem,

15. jeśli nie zostanie ustalone inaczej, ogłoszenia są widoczne 31 dni, w tym czasie kolejne ogłoszenia o zbliżonej treści nie będą publikowane,

16. ogłoszenia są bezpłatne.

Ogłoszenia łamiące którykolwiek z powyższych warunków nie będą publikowane.

Jeśli chcesz zamieścić ogłoszenie drobne na rockmetal.pl oraz akceptujesz powyższe warunki, wypełnij formularz.